PROJECTE À-TIC

Projecte pilot d’habitatge sostenible
El projecte es desenvolupa a partir de quatre paràmetres extrets de les certificacions energètiques: energia i aigua, salut i materials. A nivell de energia s’ha reduït el consum en un 65%, amb solucions com els aïllaments naturals, l’aerotèrmia connectada al terra radiant i el control domòtic per l’eficiència. Pel que fa a l’aigua, l’estalvi ha estat d’un 40%, gràcies al reciclatge de l’aigua de la dutxa per l’inodor i al sistema que evita malbaratar l’aigua de la dutxa mentre esperem que s’escalfi, aconseguint així un alt nivell de confort.
Però el projecte no es limita a aspectes quantitatius: hem creat un espai saludable, lliure de radiacions electromagnètiques i de contaminació ambiental, mitjançant un estudi geoambiental i l’ús de materials naturals. Per això hem aplicat la filosofia de les 3R: Reduir, Reutilitzar i Reciclar; i n’afegim una altra: l’ús de materials Renovables i locals. Destaca l’absència de guix a les parets. L’hem substituït per un material natural, de proximitat i baix processat industrial, i, sobretot un material higrotèrmic que regula la humitat de l’habitatge: el morter d’argila. En definitiva, ecologia, confort i salut s’uneixen per crear aquest espai.
Reformas Sostenibles Barcelona