PROJECTE AVENIR

Rehabilitació energètica d’un habitatge unifamiliar a Cerdanyola
El projecte va començar amb un estudi energètic que va permetre detectar els punts de pèrdua de calor: la coberta i el nucli d’escales, que conté l’accés a l’habitatge. Això va permetre minimitzar la intervenció, i aprofitar-la per actualitzar la façana, respectant la puresa del volum original d’obra vista.

Controlada la envolupant, i havent valorat diferents sistemes de climatització, es va apostar per un terra radiant d’aigua connectat a un sistema d’aerotèrmia, que permetia reduir el consum a més de la meitat alhora que garantir el confort: ara hi ha tres nens a la casa.

Aquesta intervenció, que implicava substituir l’antic gres per parquet, va comportar rehabilitar l’escala, fent del nucli de l’habitatge un espai de llum, blanc i de fusta. L’adaptació va concloure amb l’actualització dels lavabos, les antigues portes de quarterons i també la xemeneia de marbre, al centre de l’habitatge.